M.C.I. BROKER d.o.o. kroz svoju djelatnost posredovanja u osiguranju za Vas pokreće, predlaže ili obavlja poslove pripreme za sklapanje ugovora u osiguranju, odnosno reosiguranju, pomaže pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društva za osiguranje.

Naš zadatak je da sukladno potrebama i zahtjevima ugovaratelja osiguranja napravimo detaljnu analizu tržišta, ukažemo na prednosti i nedostatke ponuda osiguratelja i da pregovaramo s društvima za osiguranje kako bi ugovaratelj osiguranja sklopio što povoljniji ugovor o osiguranju koji obuhvaća sve potrebne rizike.

Posrednik u osiguranju na temelju analize tržišta i prikupljenih ponuda preuzima odgovornost za izbor osiguratelja i kvalitetnu zaštitu ljudi i imovine ugovaratelja osiguranja.

Sukladno Zakonu o osiguranju, M.C.I. BROKER d.o.o. za sve svoje klijente provodi sve poslove ovlaštenog posrednika (brokera) u osiguranju uključujući pomoć pri rješavanju šteta, bez ikakve naknade od strane klijenta.

U mogućnosti smo kreirati najkvalitetniji program osiguranja prema Vašim potrebama, uz uštedu na premiji osiguranja kroz optimizaciju samih ugovora o osiguranju.

 

Prednost angažmana ovlaštenog posrednika u osiguranju

Ovlašteni posrednik u osiguranju Vaš je nezavisan, stručan i iskusan savjetnik prije i poslije sklapanja ugovora o osiguranju.

Uslugu pruža u „paketu“ na temelju analize potreba klijenta i rizika uz mogućnost usluga osiguranja prilagođenih prema specifičnim potrebama klijenta, analizira tržište osiguranja, pomaže kod sklapanja ugovora o osiguranju i pruža pomoć kod rješavanju odštetnih zahtjeva.

Nadalje, svojim pro aktivnim pristupom prati rast i širenje poslovnih aktivnost i potreba klijenta.

Angažmanom posrednika u osiguranju moguća je ušteda u trošenju resursa i vremena unutar tvrtke.

Posrednik u osiguranju za svog klijenta provodi i ove aktivnosti:

  • analizira postojeće rizike i ugovorene police osiguranja kako bi se osiguralo kvalitetno pokriće i zaštita ljudi i imovine te zaštita financijskih i pravnih interesa
  • pregovara sa osiguravajućim društvima kako bi se klijentu osigurala najbolja cijena i zaštita
  • kontrolira povećanja i smanjenja rizika tijekom ugovora o osiguranju kako bi se izbjegli neočekivani događaji u vezi sa sklopljenim ugovorima o osiguranju
  • poboljšava procese i pomaže pri utvrđivanju prava iz osiguranja tj. naknade šteta.
  • Pružanje stručne pomoći za svo vrijeme trajanja osiguranja
  • Pružanje usluga neovisnog i objektivnog savjetovanja

 

Sve navedeno daje nam za pravo da smatramo da možemo biti Vaš poslovni partner i da u zajedničkoj suradnji možemo značajnije pridonijeti unapređenju Vaših poslovnih procesa te polučiti i odgovarajuće ekonomske efekte.

Uslužnost, inovativnost i profesionalizam pokretači su naše poslovne filozofije, a svojim pristupom nastojimo pružiti klijentima što primjerenije pokriće i osiguravateljni servis.

Budite i Vi jedan od zadovoljnih klijenata!